2023 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 2025

01/01/2024 - Aula Sem. Magenta

Aula Sem. Magenta 08~09 09~10 10~11 11~12 12~13 13~14 14~15 15~16 16~17 17~18 18~19 19~20
01/01/2024 Lu                        
ATTENZIONE ~ SOLO CONSULTAZIONE!!!!
PWD: 

Prenotazioni EFFETTUATE nel mese di GEN_2024

Aula Sem. Magenta 08~09 09~10 10~11 11~12 12~13 13~14 14~15 15~16 16~17 17~18 18~19 19~20
01/01/2024 Lu                        
02/01/2024 Ma                        
03/01/2024 Me                        
04/01/2024 Gi                        
05/01/2024 Ve                        
06/01/2024 Sa                        
07/01/2024 Do                        
08/01/2024 Lu    Rottenbach Rottenbach Rottenbach Rottenbach   Rottenbach Rottenbach Rottenbach Rottenbach    
09/01/2024 Ma        Bonizzoni Bonizzoni              
10/01/2024 Me    Ratti Ratti Ratti Ratti Ratti     Bonizzoni Bonizzoni    
11/01/2024 Gi            Ratti Ratti Ratti Ratti Ratti    
12/01/2024 Ve    Sacchi Sacchi Sacchi     Malcovati Malcovati Malcovati Malcovati    
13/01/2024 Sa                        
14/01/2024 Do                        
15/01/2024 Lu        IEEESB IEEESB         Lacava Lacava  
16/01/2024 Ma    Dondi Dondi Dondi Dondi Dondi Lacava Lacava        
17/01/2024 Me    Rottenbach Rottenbach Rottenbach Rottenbach       Bonizzoni Bonizzoni    
18/01/2024 Gi    Rottenbach Rottenbach Rottenbach Rottenbach              
19/01/2024 Ve                        
20/01/2024 Sa                        
21/01/2024 Do                        
22/01/2024 Lu          Lacava Lacava            
23/01/2024 Ma        Mognaschi Mognaschi Mognaschi Rottenbach Rottenbach Rottenbach Rottenbach    
24/01/2024 Me    Rottenbach Rottenbach Rottenbach Rottenbach Rottenbach Rottenbach Rottenbach Rottenbach Rottenbach    
25/01/2024 Gi    DiBarba DiBarba DiBarba Lacava Lacava Lacava          
26/01/2024 Ve    Rottenbach Rottenbach Rottenbach Rottenbach Rottenbach Rottenbach Rottenbach Rottenbach Rottenbach    
27/01/2024 Sa                        
28/01/2024 Do                        
29/01/2024 Lu        Lacava Lacava Lacava Lacava Bonizzoni Bonizzoni      
30/01/2024 Ma    Minzioni Minzioni Minzioni Minzioni Minzioni            
31/01/2024 Me          Cristiani DiBarba DiBarba DiBarba