2022 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 2024

22/03/2023 - Aula Sem. Verde

Aula Sem. Verde 08~09 09~10 10~11 11~12 12~13 13~14 14~15 15~16 16~17 17~18 18~19 19~20
22/03/2023 Me Porta Porta Magni_P Magni_P Beltrami Beltrami Beltrami Beltrami Beltrami
NOTA ~ RISORSA PRENOTABILE dal 22/03/2023
PWD: 

Prenotazioni EFFETTUATE nel mese di MAR_2023

Aula Sem. Verde 08~09 09~10 10~11 11~12 12~13 13~14 14~15 15~16 16~17 17~18 18~19 19~20
01/03/2023 Me        Magni_P Magni_P   DeNicolao DeNicolao DeNicolao      
02/03/2023 Gi        Magni_P Magni_P              
03/03/2023 Ve                        
04/03/2023 Sa                        
05/03/2023 Do                        
06/03/2023 Lu      Nocera Nocera Nocera Magni_L Magni_L          
07/03/2023 Ma        Beltrami Beltrami Magni_P Magni_P Cucuzzella Cucuzzella DeNicolao DeNicolao  
08/03/2023 Me        Magni_P Magni_P   Mazzanti Mazzanti Mazzanti Mazzanti    
09/03/2023 Gi  Magni_P Magni_P         Sacchi Sacchi        
10/03/2023 Ve    Cristiani Cristiani                  
11/03/2023 Sa                        
12/03/2023 Do                        
13/03/2023 Lu    Cristiani Cristiani Cristiani                
14/03/2023 Ma        Frosini     Frosini Cucuzzella Cucuzzella      
15/03/2023 Me        Magni_P Magni_P     Manstretta Manstretta Manstretta    
16/03/2023 Gi      Cristiani Magni_P Magni_P              
17/03/2023 Ve          DeNicolao              
18/03/2023 Sa                        
19/03/2023 Do                        
20/03/2023 Lu        Magni_P Magni_P              
21/03/2023 Ma                Cucuzzella Cucuzzella      
22/03/2023 Me    Porta Porta Magni_P Magni_P Beltrami Beltrami Beltrami Beltrami Beltrami    
23/03/2023 Gi        Magni_P Magni_P              
24/03/2023 Ve                Dagliati Dagliati Dagliati    
25/03/2023 Sa                        
26/03/2023 Do                        
27/03/2023 Lu                        
28/03/2023 Ma                Cucuzzella Cucuzzella      
29/03/2023 Me        Magni_P Magni_P   Anglani Anglani Anglani Anglani    
30/03/2023 Gi        Magni_P Magni_P              
31/03/2023 Ve