Ingegneria Civile e Ambientale - 1 anno

  Lunedė Martedė Mercoledė Giovedė Venerdė
9:00-10:00 Tutorato di Fisica matematica  - aula8 Fisica B  - A1 Fisica B  - A1 Geologia applicata  - A1 Analisi matematica B  - A1
10:00-11:00 Tutorato di Fisica matematica  - aula8 Fisica B  - A1 Fisica B  - A1 Geologia applicata  - A1 Analisi matematica B  - A1
11:00-12:00 Tutorato di Fisica B  - C7 Geologia applicata  - A1 Fisica matematica  - A1 Fisica matematica  - A1 Fisica matematica  - A1
12:00-13:00 Tutorato di Fisica B  - C7 Geologia applicata  - A1 Fisica matematica  - A1 Fisica matematica  - A1 Fisica matematica  - A1
13:00-14:00          
14:00-15:00   Geologia applicata  - A1 Economia dell'ambiente  - A1 Analisi matematica B  - A1 Fisica B  - A1
15:00-16:00   Economia dell'ambiente  - A1 Economia dell'ambiente  - A1 Analisi matematica B  - A1 Fisica B  - A1
16:00-17:00   Economia dell'ambiente  - A1   Analisi matematica B  - A1 Tutorato di Analisi matematica B  - A1
17:00-18:00         Tutorato di Analisi matematica B  - A1