Ingegneria Elettronica e Informatica - 1 anno

  Lunedė Martedė Mercoledė Giovedė Venerdė
9:00-10:00 Analisi matematica 2  - EF1 Fondamenti di informatica B  - EF1 Fisica I  - EF1 Fondamenti di informatica B  - EF1 Fisica I  - EF1
10:00-11:00 Analisi matematica 2  - EF1 Fondamenti di informatica B  - EF1 Fisica I  - EF1 Fondamenti di informatica B  - EF1 Fisica I  - EF1
11:00-12:00 Circuiti elettrici lineari  - EF1 Analisi matematica 2  - EF1 Analisi matematica 2  - EF1 Circuiti elettrici lineari  - EF1 Analisi matematica 2  - EF1
12:00-13:00 Circuiti elettrici lineari  - EF1 Analisi matematica 2  - EF1 Analisi matematica 2  - EF1 Circuiti elettrici lineari  - EF1 Analisi matematica 2  - EF1
13:00-14:00          
14:00-15:00 Fisica I  - EF1 Circuiti elettrici lineari  - EF1   Fisica I  - EF1 Fondamenti di informatica B  - C2
Fondamenti di informatica B  - C3
15:00-16:00 Fisica I  - EF1 Circuiti elettrici lineari  - EF1   Fisica I  - EF1 Fondamenti di informatica B  - C2
Fondamenti di informatica B  - C3
16:00-17:00 Tutorato di Fisica I  - EF1 Tutorato di Analisi matematica 2  - EF1     Fondamenti di informatica B  - C2
Fondamenti di informatica B  - C3
17:00-18:00 Tutorato di Fisica I  - EF1 Tutorato di Analisi matematica 2  - EF1     Fondamenti di informatica B  - C2
Fondamenti di informatica B  - C3