Ingegneria Elettronica e Informatica - 2 anno

  Lunedė Martedė Mercoledė Giovedė Venerdė
9:00-10:00 Elettronica I (A-K)  - EF2
Elettronica I (l-Z)  - A2
Comunicazioni elettriche  - A2   Elettronica I (A-K)  - EF2
Elettronica I (l-Z)  - A2
 
10:00-11:00 Elettronica I (A-K)  - EF2
Elettronica I (l-Z)  - A2
Comunicazioni elettriche  - A2   Elettronica I (A-K)  - EF2
Elettronica I (l-Z)  - A2
 
11:00-12:00 Reti logiche  - A2 Comunicazioni elettriche  - A2 Reti logiche  - A2 Calcolatori elettronici  - A2  
12:00-13:00 Reti logiche  - A2 Comunicazioni elettriche  - A2 Reti logiche  - A2 Calcolatori elettronici  - A2  
13:00-14:00          
14:00-15:00 Calcolatori elettronici  - A2 Elettronica I (A-K)  - B3
Elettronica I (l-Z)  - B3
Elettronica I (A-K)  - EF2
Elettronica I (l-Z)  - A2
Comunicazioni elettriche  - A2 Elettronica I (A-K)  - B3
Elettronica I (l-Z)  - B3
15:00-16:00 Calcolatori elettronici  - A2 Elettronica I (A-K)  - B3
Elettronica I (l-Z)  - B3
Elettronica I (A-K)  - EF2
Elettronica I (l-Z)  - A2
Comunicazioni elettriche  - A2 Elettronica I (A-K)  - B3
Elettronica I (l-Z)  - B3
16:00-17:00   Elettronica I (A-K)  - B3
Elettronica I (l-Z)  - B3
Comunicazioni elettriche  - A2 Elettronica I (A-K)  - EF2
Elettronica I (l-Z)  - A2
Elettronica I (A-K)  - B3
Elettronica I (l-Z)  - B3
17:00-18:00   Elettronica I (A-K)  - B3
Elettronica I (l-Z)  - B3
Comunicazioni elettriche  - A2 Elettronica I (A-K)  - EF2
Elettronica I (l-Z)  - A2
Elettronica I (A-K)  - B3
Elettronica I (l-Z)  - B3