Teoriaáeáprogettoádelleácostruzioniáináacciaio

  Lunedý Martedý Mercoledý Giovedý Venerdý
9:00-10:00          
10:00-11:00          
11:00-12:00     E3 - Graziotti Francesco, Gabbianelli Giammaria   C6 - Graziotti Francesco, Gabbianelli Giammaria
12:00-13:00     E3 - Graziotti Francesco, Gabbianelli Giammaria   C6 - Graziotti Francesco, Gabbianelli Giammaria
13:00-14:00          
14:00-15:00       E7 - Graziotti Francesco, Gabbianelli Giammaria  
15:00-16:00       E7 - Graziotti Francesco, Gabbianelli Giammaria  
16:00-17:00          
17:00-18:00