Conversioneádell'energiaáeáfontiárinnovabili

  Lunedý Martedý Mercoledý Giovedý Venerdý
9:00-10:00 E2 - Bortoni Guido        
10:00-11:00 E2 - Bortoni Guido        
11:00-12:00 E2 - Bortoni Guido        
12:00-13:00 E2 - Bortoni Guido        
13:00-14:00          
14:00-15:00          
15:00-16:00          
16:00-17:00          
17:00-18:00