Sviluppoástoricoádellaáscienzaáeádellaátecnicaádelleácostruzioni

  Lunedý Martedý Mercoledý Giovedý Venerdý
9:00-10:00       E8 - Stagnitto Giuseppe  
10:00-11:00       E8 - Stagnitto Giuseppe  
11:00-12:00          
12:00-13:00          
13:00-14:00          
14:00-15:00          
15:00-16:00          
16:00-17:00          
17:00-18:00