Trattamentiáavanzatiádelleáacqueádiáapprovvigionamentoáeádiárifiuto

  Lunedý Martedý Mercoledý Giovedý Venerdý
9:00-10:00          
10:00-11:00          
11:00-12:00          
12:00-13:00          
13:00-14:00          
14:00-15:00 F2 - Capodaglio Andrea        
15:00-16:00 F2 - Capodaglio Andrea        
16:00-17:00 F2 - Capodaglio Andrea        
17:00-18:00 F2 - Capodaglio Andrea