Ingegneria Civile e Ambientale - 1 anno - percorso Ambientale

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
9:00-10:00 Analisi matematica A  - EF1 Chimica  - A2 Chimica  - aula8 Fisica A  - aulaF-Campus Aquae Tutorato Chimica  - aula3
10:00-11:00 Analisi matematica A  - EF1 Chimica  - A2 Chimica  - aula8 Fisica A  - aulaF-Campus Aquae Tutorato Chimica  - aula3
11:00-12:00 Geometria e algebra  - EF1     Analisi matematica A  - aulaF-Campus Aquae Chimica  - A2
12:00-13:00 Geometria e algebra  - EF1     Analisi matematica A  - aulaF-Campus Aquae Chimica  - A2
13:00-14:00          
14:00-15:00 Tutorato Fisica A  - EF3 Analisi matematica A  - EF2 Chimica  - EF4 Geometria e algebra  - EF4  
15:00-16:00 Tutorato Fisica A  - EF3 Analisi matematica A  - EF2 Chimica  - EF4 Geometria e algebra  - EF4  
16:00-17:00   Geometria e algebra  - EF2 Fisica A  - EF1   Fisica A  - EF1
17:00-18:00   Geometria e algebra  - EF2 Fisica A  - EF1   Fisica A  - EF1
Tutorato Fisica A : il tutorato inizierà lunedì 17/10. Il tutorato di lunedì 07/11 si terrà dalle 16 alle 18 in aula A3