Ingegneria Edile-Architettura - 2 anno

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
9:00-10:00   Storia dell'architettura 2  - H3 Storia dell'architettura 2  - H3 Fisica generale  - aulaF-Campus Aquae  
10:00-11:00   Storia dell'architettura 2  - H3 Storia dell'architettura 2  - H3 Fisica generale  - aulaF-Campus Aquae  
11:00-12:00 Tutorato Fisica generale  - C6 Storia dell'architettura 2  - H3 Storia dell'architettura 2  - H3    
12:00-13:00 Tutorato Fisica generale  - C6 Storia dell'architettura 2  - H3 Storia dell'architettura 2  - H3    
13:00-14:00          
14:00-15:00 Architettura tecnica 1  - H3   Storia dell'architettura 2  - H3 Architettura tecnica 1  - H3 Architettura tecnica 1  - H2
15:00-16:00 Architettura tecnica 1  - H3   Storia dell'architettura 2  - H3 Architettura tecnica 1  - H3 Architettura tecnica 1  - H2
16:00-17:00 Architettura tecnica 1  - H3   Fisica generale  - EF1 Architettura tecnica 1  - H3 Fisica generale  - EF1
17:00-18:00 Architettura tecnica 1  - H3   Fisica generale  - EF1 Architettura tecnica 1  - H3 Fisica generale  - EF1
Tutorato Fisica generale : il tutorato inizierà lunedì 17/10