Manenti Sauro

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
9:00-10:00     Continuum mechanics  - aulaRicciardi Continuum mechanics  - aulaRicciardi Meccanica dei fluidi  - E1
10:00-11:00     Continuum mechanics  - aulaRicciardi Continuum mechanics  - aulaRicciardi Meccanica dei fluidi  - E1
11:00-12:00          
12:00-13:00          
13:00-14:00          
14:00-15:00 Meccanica dei fluidi  - E7 Continuum mechanics  - aulaRicciardi   Continuum mechanics  - aulaRicciardi Continuum mechanics  - aulaRicciardi
15:00-16:00 Meccanica dei fluidi  - E7 Continuum mechanics  - aulaRicciardi   Continuum mechanics  - aulaRicciardi Continuum mechanics  - aulaRicciardi
16:00-17:00          
17:00-18:00          
Continuum mechanics : il corso inizierà martedì 04/10 e finirà venerdì 11/11