Ingegneria Elettronica e Informatica - 1 anno

  Lunedė Martedė Mercoledė Giovedė Venerdė
9:00-10:00 Analisi matematica 2  - EF4 Fondamenti di informatica B  - EF4 Fisica I  - EF4 Fondamenti di informatica B  - EF4 Fisica I  - EF4
10:00-11:00 Analisi matematica 2  - EF4 Fondamenti di informatica B  - EF4 Fisica I  - EF4 Fondamenti di informatica B  - EF4 Fisica I  - EF4
11:00-12:00 Circuiti elettrici lineari  - EF4 Analisi matematica 2  - EF4 Analisi matematica 2  - EF4 Circuiti elettrici lineari  - EF4 Analisi matematica 2  - EF4
12:00-13:00 Circuiti elettrici lineari  - EF4 Analisi matematica 2  - EF4 Analisi matematica 2  - EF4 Circuiti elettrici lineari  - EF4 Analisi matematica 2  - EF4
13:00-14:00          
14:00-15:00 Fisica I  - EF4 Circuiti elettrici lineari  - EF4   Fisica I  - EF4 Fondamenti di informatica B  - C2
Fondamenti di informatica B  - C3
15:00-16:00 Fisica I  - EF4 Circuiti elettrici lineari  - EF4   Fisica I  - EF4 Fondamenti di informatica B  - C2
Fondamenti di informatica B  - C3
16:00-17:00         Fondamenti di informatica B  - C2
Fondamenti di informatica B  - C3
17:00-18:00         Fondamenti di informatica B  - C2
Fondamenti di informatica B  - C3