S E G N A T U R A:  50
         1. Iohannes Chrysostomus, Homiliae in Iohannem
         2. Iohannes Chrysostomus, Ps., Ecloga de filiorum educatione
         3. Iohannes Chrysostomus, Ps., Ecloga de futuro iuditio
         4. Iohannes Chrysostomus, Ps., Ecloga de peccato et confessione
         5. Iohannes Chrysostomus, Ps., Ecloga de virtute et malitia