S E G N A T U R A:  Pal. lat. 148
         1. Dionysius Areopagita, Ps., De caelesti hierarchia
         2. Dionysius Areopagita, Ps., De divinis nominibus
         3. Dionysius Areopagita, Ps., De ecclesiastica hierarchia
         4. Dionysius Areopagita, Ps., De mystica theologia