S E G N A T U R A:  Pal. lat. 154
         1. Iohannes Chrysostomus, Ad Theodorum lapsum
         2. Iohannes Chrysostomus, Ad Theodorum lapsum (I-II)
         3. Iohannes Chrysostomus, De compunctione cordis
         4. Iohannes Chrysostomus, Quod nemo laeditur nisi a seipso